Kredytowa linia hipoteczna

 

Zdarzyło Ci się stracić okazję "zrobienia dużego interesu" z powodu braku wystarczających środków finansowych, które były potrzebne "na już" z Kredytową Linią Hipoteczną  już żadna okazja Cię nie ominie!

 

Kredytowa Linia Hipoteczna może być przeznaczona na finansowanie dowolnego celu, związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. Bank może udzielić kredytu Klientowi, który spełnia następujące warunki:

 

  • prowadzi działalność gospodarczą nieprzerwalnie przez co najmniej 24 miesiące, przy czym do okresu tego wlicza się okres prowadzenia działalności pod inną nazwą lub w innej formie prawnej, jeżeli zachodzi ciągłość prowadzonej działalności gospodarczej
  • posiada zdolność kredytową
  • wywiązuje się terminowo ze zobowiązań kredytowych wobec Banku, banków lub innych instytucji finansowych
  • posiada w Banku rachunek bieżący lub zobowiąże się do jego otwarcia przed uruchomieniem kredytu i przeprowadzania rozliczeń przez ten rachunek
  • nie posiada zaległości podatkowych lub zobowiązań zrównanych z nimi oraz zaległości w stosunku do ZUS.

 

Kredyt może być udzielony na okres do 15 lat. Okres kredytowania powinien być dostosowany do możliwości spłaty zadłużenia przez Klienta.

 

Podstawowe zalety

 

  • kredytowa linia hipoteczna może być przeznaczona na finansowanie dowolnego celu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą
  • kredyt może być udzielony na okres do 15 lat
  • korzystne oprocentowanie zmienne WIBOR 3M plus marża Banku 
  • kwota kredytu nie może przekroczyć 60% wartości nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia
  • waluta PLN

 

 

Biznes, który Ci się opłaca