Kredyt inwestycyjny

 

Twoja Firma planuje ważne inwestycje? Chcesz przeprowadzić modernizację, ale brakuje Ci środków? Rozwiązanie jest proste -  bezpieczny i solidy kredyt inwestycyjny  w naszym Banku.

 

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub zwiększenie istniejącego majątku trwałego Kredytobiorcy, a w szczególności na przedsięwzięcia polegające na zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, rozbudowę lub modernizację nieruchomości oraz na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego.

 

Warunkiem udzielenia kredytu jest posiadanie przez Klienta zdolności do czynności prawnych i zdolności kredytowej.

 

Zdolność kredytowa ustalana jest w oparciu o przedłożone przez Klienta dokumenty. Klient występujący o udzielenie kredytu składa wniosek wraz z załącznikami uzgodnionymi z Bankiem.

 

Podstawowe zalety

 

  • kredyt inwestycyjny stanowi uzupełnienie środków własnych (udziału własnego) Kredytobiorcy
  • oprocentowanie kredytu- zmienne: WIBOR 3M plus marża Banku
  • okres kredytowania do 20 lat
  • waluta PLN       

 

 

Kredyt inwestycyjny to strzał w 10!