Kredyt płatniczy

 

Kredyt płatniczy ułatwi Ci zarządzanie kapitałem obrotowym. Umożliwi Twojej firmie zachowanie płynności i zagwarantuje terminowe regulowanie zobowiązań. Przekonaj się sam jak bezpiecznie i pewnie można prowadzić Firmę!

 

 

Kredyt płatniczy udzielany jest Kredytobiorcom posiadającym rachunek bieżący w Banku przez okres co najmniej 6 miesięcy, terminowo regulującym swoje zobowiązania wobec Banku - w przypadku przejściowego braku środków finansowych na pokrycie wymagalnych, prawidłowych zobowiązań, między innymi wynikających z doraźnych potrzeb zasilania finansowego np. płace, zobowiązania z tytułu robót, usług itp.

 

Kredyt płatniczy jest rodzajem krótkoterminowego kredytu obrotowego nieodnawialnego. Z kredytu mogą korzystać osoby i jednostki organizacyjne prowadzące działalność gospodarczą które:

 

  • prowadzą działalność gospodarczą i uzyskują z tego tytułu dochód zapewniający spłatę zadłużenia wraz z odsetkami
  • posiadają w Banku Spółdzielczym w Skoczowie rachunek bieżący, wykazujący stałe obroty przez okres co najmniej 6 miesięcy

 

Kredyt może być udzielony do maksymalnej wysokości średnio-miesięcznego wpływu uzyskanego z co najmniej ostatnich 6 miesięcy. Maksymalny okres spłaty kredytu wynosi 30 dni. Spłata kredytu wraz z odsetkami powinna następuje najpóźniej w ostatnim dniu umownego terminu spłaty.

 

Podstawowe zalety

 

  • super oprocentowanie zmienne: WIBOR 1M plus marża Banku
  • waluta PLN

 

 

Podręczny kredyt specjalnie dla Ciebie!