Kredyt w rachunku bieżącym

 

Kredyt w rachunku bieżącym jest kredytem odnawialnym do kwoty ustalonego limitu w danym okresie i może być wykorzystany wielokrotnie.
Kredyt w rachunku bieżącym wymaga przedstawienia przez Klienta prognoz finansowych na okres kredytowania.
Kredyt w rachunku bieżącym nie wymaga dokumentowania celowości wykorzystania kredytu.

 

Z kredytu obrotowego w rachunku bieżącym mogą korzystać osoby prawne, osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które:

 

  • prowadzą działalność gospodarczą i uzyskują z tego tytułu dochody, zapewniające spłatę zadłużenia oraz odsetek naliczonych od tego zadłużenia
  • posiadają w Banku Spółdzielczym w Skoczowie rachunek bieżący, wykazujący stałe obroty od minimum 6 miesięcy

 

Kredyt udzielany jest na trzy odnawialne okresy 12 miesięczne z możliwością przedłużenia umowy na kolejne 12 miesięczne okresy.

Kredyt w rachunku bieżącym stanowi idealne narzędzie  finansowania bieżącej działalności i gwarantuje stały dostęp do środków pieniężnych w ramach przyznanego limitu. Środki z kredytu zapewnią utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa, pozwalając na swobodne prowadzenie rozliczeń z partnerami handlowymi.

 

Podstawowe zalety

 

  • produkt kredytowy dostosowany do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy
  • swoboda w dysponowaniu środkami pieniężnymi  w ramach ustalonego limitu kredytowego
  • możliwość odnowienia kredytu bez konieczności spłaty
  • uproszczone procedury przyznawania kredytu
  • szybki dostęp do przyznanych środków
  • super oprocentowanie zmienne:  Stopa Bazowa Bankowa +Marża Banku
  • waluta PLN

 

 

Lekki kredyt z myślą o Tobie!