Kredyt rewolwingowy

 

Zdobyłeś nowego kontrahenta i potrzebujesz gotówki? Kredyt rewolwingowy to elastyczny instrument finansowania, który umożliwi Twojej firmie możliwość dogodnego finansowania pojawiających się bieżących wydatków i zwiększy potencjał Twojej firmy.

 

Kredyt rewolwingowy jest rodzajem kredytu obrotowego przeznaczonego na finansowanie bieżących potrzeb charakteryzujących się powtarzalnymi cyklami gospodarczymi lub sezonowością, które wynikają z prowadzenia działalności gospodarczej Kredytobiorcy, który jest stałym Klientem Banku.

 

Kredyt udzielany jest Klientowi posiadającemu w Banku rachunek bieżący od minimum 3 miesięcy i przeprowadzającemu rozliczenia przez ten rachunek. Warunkiem udzielenia kredytu jest posiadanie przez Klienta zdolności do czynności prawnych i zdolności kredytowej.

 

Zdolność kredytowa ustalana jest w oparciu o przedłożone przez Klienta dokumenty. Klient występujący o udzielenie kredytu składa wniosek wraz z załącznikami uzgodnionymi z Bankiem.

 

 

  Podstawowe zalety

 

  • kredyt krótkoterminowy, odnawialny w trakcie trwania umowy kredytu
  • nie wymaga się dokumentowania celowości wykorzystania kredytu
  • uproszczone procedury przyznawania kredytu
  • szybki dostęp do przyznanych środków
  • super oprocentowanie zmienne: WIBOR 3M plus marża Banku
  • waluta PLN

 

 

Twoja Firma nigdy nie stoi w miejscu!