Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

 

Kredyt obrotowy adresowany jest do firm, które potrzebują środków na finansowanie swoich bieżących wydatków.

 

Warunki kredytowania są elastycznie dopasowywane do profilu firmy oraz specyfiki jego działalności. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym ma charakter kredytu nieodnawialnego i przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą Kredytobiorcy.

 

Kredyt może być udzielony jako krótko - lub średnioterminowy. Udzielenie kredytu obrotowego wymaga przedstawienia przez Klienta prognoz finansowych na okres kredytowania. Wykorzystanie kredytu następuje w formie gotówkowej lub bezgotówkowej. Uruchomienie kredytu następuje jednorazowo lub w transzach.

 

 

Sięgnij po kredyt spłacany w ratach. Dzięki niemu zyskasz więcej swobody w gospodarowaniu środkami finansowymi.

 

 

Podstawowe zalety

 

  • kredyt krótkoterminowy lub średnioterminowy
  • uproszczone procedury przyznawania kredytu
  • super oprocentowanie zmienne Wibor 3 M + marża Banku
  • waluta PLN

 

 

Spełnimy Twoje oczekiwania!