Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

 

Chcesz skutecznie konkurować na rynku, lecz chwilowo nie dysponujesz środkami finansowymi, które to umożliwią? Z nami osiągniesz każdy zamierzony cel.

 

Pomożemy sfinansować Twoje bieżące potrzeby, bez zbędnych formalności.

 

Z nami każdy wydatek poniesiony na rozwój Twojego biznesu to inwestycja w przyszłość polskiego rolnictwa.

 

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym ma charakter kredytu nieodnawialnego i przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością rolniczą Kredytobiorcy. Kredyt może być udzielony jako krótkoterminowy lub średnioterminowy. W przypadku kredytu obrotowego krótkoterminowego lub średnioterminowego wymaga się przedłożenia prognozy finansowej na okres kredytowania. Wykorzystanie kredytu następuje w formie gotówkowej lub bezgotówkowej. Uruchomienie kredytu następuje jednorazowo lub w transzach.

 

Podstawowe zalety

 

  • kredyt spłacany w dogodnych ratach miesięcznych lub kwartalnych, a terminy spłaty kredytu powinny być dostosowywane do cyklu obrotowego działalności.
  • możliwość zastosowania różnorodnych, dogodnych dla Kredytobiorcy form zabezpieczenia kredytu w zależności od kwoty udzielonego kredytu
  • niezwykle korzystne oprocentowanie wg zmiennej stopy procentowej 5,90% w st. rocznym
  • tylko 1,30% prowizji od udzielonego kredytu
  • opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego tylko 0,70% min. 100,00 zł
  • szybka decyzja kredytowa
  • waluta PLN

 

 

Tani kredyt w zasięgu ręki