Kredy inwestycyjny

 

Jeśli planujesz rozbudowę gospodarstwa, modernizację czy urządzenie – to ten kredyt jest właśnie dla Ciebie!. Kredyt inwestycyjny to wygodny i najtańszy sposób na sfinansowanie inwestycji w Twoim gospodarstwie.

 

Przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub zwiększenie istniejącego majątku trwałego Kredytobiorcy.

 

Podstawowe zalety

 

 • niezwykle korzystne oprocentowanie zmienne
 • szeroki wachlarz kredytowanych przedsięwzięć
 • profesjonalne doradztwo
 • wykorzystanie kredytu następuje w formie gotówkowej lub bezgotówkowej poprzez dyspozycję w ciężar rachunku kredytowego, na podstawie złożonych faktur lub innych dokumentów potwierdzających istnienie zobowiązania
 • waluta PLN

 

 

Kredyt inwestycyjny może być wykorzystany na :

 

 • zakup maszyn, urządzeń
 • zakup środków transportu
 • rozbudowę, modernizację obiektów i budowli
 • zakup maszyn, urządzeń, linii technologicznych i środków transportowych
 • zakup wyposażenia
 • zakup innych środków trwałych

 

Korzystny i tani!