Podpis elektroniczny

Podpisz się elektronicznie! Kup zestaw do składania e-podpisu  SZAFIR.

 

Bank Spółdzielczy w Skoczowie w ramach współpracy z Krajową Izbą Rozliczeń S.A. oferuje Klientom Bezpieczny Podpis elektroniczny.

 

Bezpieczny Podpis elektroniczny to dane w postaci elektronicznej, które umożliwiają identyfikację osoby, która składa podpis, weryfikowany przy pomocy ważnego certyfikatu kwalifikowanego.

 

Atuty korzystania z bezpiecznego podpisu elektronicznego:

 

 • unikalność- każdy dokument elektroniczny posiada unikalny podpis elektroniczny ściśle związany z danym dokumentem
 • integralność- jakakolwiek zmiana dokumentu opatrzonego podpisem elektronicznym zostanie automatycznie wykryta w momencie weryfikacji przez odbiorcę podpisu elektronicznego dołączonego do dokumentu
 • niezaprzeczalność- tylko osoba posiadająca dane służące do składania podpisów czyli tzw. klucz prywatny, korespondujący z danymi zawartymi w certyfikacie mogła wygenerować podpis elektroniczny pod danym dokumentem
 • potwierdzenie tożsamości- dane osoby składającej podpis zawarte w certyfikacie zostały potwierdzone przez podmiot świadczący usługi certyfikacyjne
 • zmniejszenie czasu i pracochłonności
 • usprawnienie procesów związanych z obiegiem dokumentów

 

Bezpieczny podpis elektroniczny można wykorzystywać do podpisywania

 

 •  deklaracji ZUS
 • deklaracji podatkowych
 • faktur elektronicznych
 • przetargów i aukcji elektronicznych
 • wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego
 •  kontaktów z administracją publiczną
 • i wiele innych !

 

Dla kogo

 

 • Przedsiębiorców
 • stałych i nowych Klientów Banku Spółdzielczego w Skoczowie 

 

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat Podpisu Elektronicznego kliknij tutaj www.elektronicznypodpis.pl

 

  Jeden certyfikat – wiele zastosowań