Aktualności
Zasłużona emerytura po blisko 45 latach pracy w Banku Spółdzielczym w Skoczowie, w tym 17 lat na stanowisku Prezesa Zarządu, dla Krystyny Binek-Angełowej.
Data dodania:2020-04-24 .


Z dniem 30 marca br. Pani Krystyna Binek-Angełowa, długoletnia Prezes Banku Spółdzielczego w Skoczowie przeszła na emeryturę. Uroczystość była skromna, ze względu na stan epidemiologiczny w naszym kraju, spowodowany rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Z uwagi na zaistniałą sytuację pożegnanie miało charakter bardzo kameralny. Na spotkaniu stawili się wszyscy Członkowie  Rady Nadzorczej i Zarząd Banku.

Przez te wszystkie lata Pani Krystyna Binek-Angełowa, była szanowana i ceniona nie tylko przez współpracowników, ale również przez partnerów biznesowych i klientów. Świadczona przez Nią praca była nie tylko obowiązkiem, ale przede wszystkim pracą pełną poświęcenia i pasji.

Przez ten czas zasłużyła się w sposób wyjątkowy na rzecz rozwoju Banku Spółdzielczego w Skoczowie, ale także poprzez długoletnią pracę w Radzie Zrzeszenia BPS S.A. na rzecz rozwoju bankowości spółdzielczej w Polsce. Jej ponadprzeciętne zaangażowanie w pracy, przekraczające zwykłe obowiązki Prezesa, a także odwaga i siła sprawiły, że Bank Spółdzielczy w Skoczowie wyrósł na lidera w zakresie nowoczesnych produktów i technologii wśród banków spółdzielczych.

Były podziękowania, kwiaty oraz piękny album podsumowujący 45 lat pracy w Banku Spółdzielczym w Skoczowie.

Dziękujemy Pani Prezes za możliwość współpracy i wspólnego tworzenia historii naszego Banku.Na stanowisko Prezesa Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dniem 31 marca br. Rada Nadzorcza powołała Panią Teresę Kawaler – która od wielu lat pełniła obowiązki Zastępcy Prezesa. Gratulujemy!


Do składu Zarządu Rada Nadzorcza powołała Panią Katarzynę Stanclik-Waluszek na Członka Zarządu ds./handlowych. Gratulujemy!