Aktualności
Informacja o zmianie oprocentowania
Data dodania:2022-05-17 .


Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że w związku z kolejną decyzją Rady Polityki Pieniężnej o podwyższeniu podstawowych stóp procentowych NBP (odpowiednio Uchwała Nr 7/2022 z dnia 6 kwietnia 2022r. oraz Uchwała Nr 8/2022 z dnia 5 maja 2022r. Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów refinansowych, oprocentowania lokaty terminowej oraz stopy redyskontowej i stopy dyskontowej weksli w Narodowym Banku Polskim) Zarząd Banku podjął decyzję o podwyższeniu:
• wysokości oprocentowania rachunków oszczędnościowych prowadzonych dla SKO, rachunków terminowych lokat oszczędnościowych oraz rachunków lokat terminowych – zmiana obowiązuje od 16 maja 2022r.
• wysokości oprocentowania kredytu odnawialnego w rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym z 9,45% do poziomu 10,70% oprocentowanie zmienne, w stosunku rocznym – zmiana od 12 maja 2022r., z zastrzeżeniem, że dla umów już zawartych zmiana obowiązuje od 31 maja 2022r.
• wysokości oprocentowania zadłużenia na rachunkach kart kredytowych (Visa Classic, Visa Gold) z 10,10% do poziomu 11,85% oprocentowanie zmienne, w stosunku rocznym – zmiana obowiązuje od 8 czerwca 2022r.
• wysokości oprocentowania kredytów na działalność rolniczą – zmiana obowiązuje od 12 maja 2022r., z zastrzeżeniem, że dla umów już zawartych zmiana obowiązuje od 31 maja 2022r.
• wysokości stopy bazowej bankowej (dotyczy kredytów na działalność gospodarczą) – zmiana od 12 maja 2022r., z zastrzeżeniem, że dla umów już zawartych zmiana obowiązuje od 31 maja 2022r.
• wysokości oprocentowania kredytu mieszkaniowego Szybki kredyt na remont (obecna nazwa handlowa: EKO – kredyt na remont), udzielonych do dnia 30.04.2022r. - zmiana obowiązuje od 31 maja 2022r.
• wysokości oprocentowania kredytów gotówkowych udzielonych w ramach oferty kredytowej obowiązującej do dnia 31.01.2022r. - zmiana obowiązuje od 31 maja 2022r.

Jednocześnie informujemy, że w ramach Promocji, w okresie od 16 maja 2022r. do 30 czerwca 2022r.,
Bank na rachunkach oszczędnościowych EKO w złotych oraz EKO-bis w złotych podwyższa oprocentowanie o 2,25 pp.
Szczegółowe informacje o wysokości obowiązującego oprocentowania dostępne są w Placówkach Banku oraz na
stronie internetowej Banku (www.bs.skoczow.pl)