Aktualności
Rodzina 500+
Data dodania:2021-02-01 .


WNIOSEK RODZINA 500+


Program „Rodzina 500+” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód rodziny.


Aby otrzymać świadczenie wystarczy złożyć wniosek przez Internet lub w Gminie. Świadczenie zostanie przekazane bezpośrednio na konto wskazane przez rodzica lub gotówką – w inny sposób wypłaty przewidziany w danej Gminie.

W roku 2021 zmianie uległy zasady składania wniosków. Do tej pory rodzice, którzy już pobierali świadczenie 500 plus nie musieli składać wniosków na kolejny okres świadczeniowy, ponieważ raz złożony wniosek był automatycznie odnawiany. Nowe przepisy wskazują, że prawo do pobierania świadczenia 500 plus w 2021 roku jest ustalane na okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2021 do 1 maja 2022 roku. Oznacza to, że aby otrzymać świadczenie w nowym okresie świadczeniowym należy złożyć nowy wniosek.

Ważne: wnioski złożone do 30 czerwca br. zapewnią ciągłość otrzymywania świadczenia. Osoby, które złożą wnioski w terminie do 30 czerwca, otrzymają wyrównanie za okres od 1 czerwca 2021r. (koniec obecnego okresu rozliczeniowego). Natomiast dla osób, które wyślą wniosek od 1 lipca br., świadczenie będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku, tj. nie zostanie wypłacone wyrównanie.

Bank Spółdzielczy w Skoczowie umożliwia Klientom złożenie Wniosku Rodzina 500+ za pomocą bankowości internetowej. Wniosek mogą złożyć osoby posiadające rachunek bankowy z dostępem  do Systemu Internet Banking.


Informator Rodzina 500+ <<otwórz>>