Aktualności
Zawiadomienie o terminie Zebrania Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Skoczowie
Data dodania:2020-05-20 .


Z A W I A D O M I E N I E 

 

O TERMINIE  ZEBRANIA GRUP  CZŁONKOWSKICH

BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKOCZOWIE

 

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Skoczowie – działając zgodnie z uprawnieniami Statutowymi wynikającymi z § 37 ust. 6  Statutu Banku – zwołuje Zebranie Grup Członkowskich w następującym terminie:

 

Wszystkie Grupy Członkowskie (tj. I, II i III) Banku Spółdzielczego w Skoczowie w dniu 2 czerwca 2020 roku w Sali Konferencyjnej Banku Spółdzielczego w Skoczowie przy ul. Objazdowej 10 dla członków zamieszkałych:


1. Grupa I - o godz. 10:00

 

1) na terenie miasta Skoczowa oraz na terenie gminy Skoczów z następującymi sołectwami: Bładnice, Harbutowice, Kiczyce, Kowale, Międzyświeć, Ochaby, Pierściec, Pogórze, Wilamowice, Wiślica.
 

2. Grupa II - o godz. 11:30

1) na terenie gminy Dębowiec wraz z następującymi sołectwami: Dębowiec, Gumna, Iskrzyczyn, Kostkowice, Łączka, Ogrodzona, Simoradz,

2) na terenie gminy Brenna wraz z następującymi sołectwami: Brenna, Górki Wielkie i Górki Małe,

3) poza miejscowościami wymienionymi w Grupie I,II i III (tzn. Różni).

 

3. Grupa III - o godz. 13:00

 

1) na terenie gminy Chybie z następującymi sołectwami: Chybie, Frelichów, Mnich, Zaborze, Zarzecze,

2) na terenie miasta Strumień oraz na terenie gminy Strumień z następującymi sołectwami: Bąków, Drogomyśl, Pruchna, Zabłocie, Zbytków.

 

Porządek obrad:

1) Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad Zebrania Grupy Członkowskiej.

2) Przedstawienie „Regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej Banku Spółdzielczego w Skoczowie”.

3) Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Grupy Członkowskiej Banku Spółdzielczego w Skoczowie.

4) Sprawy, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.

5) Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku Spółdzielczego w zakresie wykonania Uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.

6) Dyskusja i wolne wnioski.

7) Zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

                                                                                Zarząd Banku Spółdzielczego

                                                                                          w Skoczowie

 

 

 

 

 

Skoczów, dnia 20 maja 2020 r.