Aktualności
Bank Spółdzielczy w Skoczowie podsumowal 2018 rok
Data dodania:2019-05-28 .


Zebranie Przedstawicieli

 

W dniu 23 maja br. odbyło się Zebranie Przedstawicieli. Jest to najwyższy organ spółdzielczej władzy Banku.

Podczas Zebrania podsumowano działalność Banku Spółdzielczego w Skoczowie za 2018 rok, w którym Bank, podobnie jak w ostatnich latach, rozwijał się dynamicznie i w trudnych warunkach gospodarczych wypracował bardzo dobre wyniki finansowe.

 

Bank Spółdzielczy w Skoczowie należy obecnie do grona najlepszych banków spółdzielczych na Podbeskidziu. Obecna, bardzo wysoka pozycja – to efekt doświadczenia zdobywanego od 1897 roku, profesjonalnej kadry, nowoczesnego zaplecza techniczno-informatycznego i dobrej lokalizacji placówek banku wraz
z bankomatami.

 

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Antoni Zacharjasiewicz witając zaproszonych gości i przybyłych delegatów. W Zebraniu uczestniczyło 24 Przedstawicieli. Przewodniczącą Zebrania została Pani Joanna Wyrwa, a Sekretarzem Pani Katarzyna Stanclik-Waluszek.

 

W trakcie obrad najwyższego  organu Banku Spółdzielczego zatwierdzono m.in. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej i Zarządu, sprawozdanie finansowe Banku za 2018 rok, a także udzielono absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu w  składzie: Prezes Zarządu Krystyna Binek-Angełowa, Zastępca Prezesa Zarządu ds. handlowych Teresa Kawaler, Zastępca Prezesa Zarządu ds.finansowych Alicja Szczepańska. Podjęto  również szereg uchwał, w tym uchwałę o podziale nadwyżki bilansowej oraz uchwałę o kierunkach działania Banku na 2019 rok.

 

Pani Prezes Krystyna Binek-Angełowa przedstawiła aktualną sytuację Polskiego Banku Apeksowego S.A.

 

W dyskusji delegaci pozytywnie ocenili działalność Zarządu i osiągnięte wyniki. Podkreślali ogromne zaangażowanie Banku w inicjatywy lokalne. Bank Spółdzielczy w Skoczowie prowadzi swoją działalność bezpiecznie i jest dla swoich Klientów bankiem pierwszego wyboru. Wszystkie realizowane przez Zarząd i Pracowników działania są wypełnieniem misji Banku Spółdzielczego w Skoczowie, którą jest świadczenie najwyższej jakości usług finansowych dla obecnych i przyszłych Klientów, przy zapewnieniu pełnego bezpieczeństwa wkładów oraz dążenie do budowania nowoczesnego, silnego kapitałowo Banku, cieszącego się pełnym zaufaniem miejscowego społeczeństwa.


Bardzo miłym akcentem Zebrania, było również wystąpienie Pana Stanisława Michalskiego - Prezesa Beskidzkiego Spółdzielczego Związku Rewizyjnego, który dał wyraz uznania dla pracy Zarządu, Rady i całego Banku.

 

Obrady zamknęła Przewodnicząca Zebrania Pani Joanna Wyrwa, dziękując uczestnikom za udział w spotkaniu.