Awizowanie gotówki od 01.07.2022 r.

1. Wypłaty gotówkowe w kwotach:
    1) od 30 000,00 PLN do 50 000,00 PLN należy zgłaszać z wyprzedzeniem co najmniej 1 dnia roboczego;
    2) powyżej kwoty 50 000,00 PLN należy zgłaszać z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych.

2. Wypłaty gotówkowe w kwocie 1 500,00 EUR, 1 500,00 USD i powyżej należy zgłaszać z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych.

3. Zgłoszenie o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 może być złożone:
    1) na piśmie - osobiście w Placówce Banku prowadzącej rachunek;
    2) w formie elektronicznej – na adres właściwej Placówki Banku:
       a) Oddział Skoczów: skoczow@bs.skoczow.pl;
       b) Oddział Brenna: brenna@bs.skoczow.pl;
       c) Oddział Chybie: chybie@bs.skoczow.pl;
       d) Filia Strumień: strumien@bs.skoczow.pl;
    3) za pośrednictwem Systemu IB / IB dla Firm – w przypadku aktywowania przez Posiadacza rachunku dostępu do tego systemu.

4. Bank ma prawo odmówić w danym dniu realizacji dyspozycji wypłat nieawizowanych.

5. W przypadku niepodjęcia awizowanej wypłaty gotówkowej Bank pobiera opłatę zgodnie z obowiązującą odpowiednio taryfą opłat.

6. Przy obsłudze rachunków w walutach wymienialnych stosowane są kursy Banku:
    1) kupna/ sprzedaży dla dewiz – do rozliczeń operacji bezgotówkowych,
    2) kupna/ sprzedaży dla pieniędzy – do rozliczeń operacji gotówkowych.