Bankowy Fundusz Gwarancyjny

 

Depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Skoczowie, tak jak w pozostałych bankach krajowych, są objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowanych depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. z 2016., poz.996). 

 

  

 Informacje dla Klientów

 

Tryb i warunki otrzymania świadczenia pieniężnego z bankowego funduszu gwarancyjnego w ramach obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów otwórz>>

 

 

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej 
         Banku Spółdzielczego w Skoczowie

 

 

 

stan na dzień 31-12-2017 r. w tys. zł.

  

 

 Lp.  Wyszczególnienie  Liczba

 Poziom min.

regulacyjnego

 1  suma bilansowa  288 970  --
 2  depozyty ogółem  260 077  --
 3  kredyty i inne należności ogółem  134 769  --
 4  wynik finansowy (brutto)      2 176
 --
 5  uznany kapitał

 24 755 - tj. 5 935  EURO

 1 mln Euro
 6  wskaźnik łącznego kapitału
17,75%  13,25%
 7

 współczynnik płynności  krótkoterminowej

2,13  1,00

 

                                                          Zarząd Banku Spółdzielczego w Skoczowie

 

stan na dzień 30-06-2018 r. w tys. zł.

 

 

 Lp.  Wyszczególnienie  Liczba

 Poziom min.

regulacyjnego

 1  suma bilansowa  301 080  --
 2  depozyty ogółem 271 124  --
 3  kredyty i inne należności ogółem 146 253  --
 4  wynik finansowy (brutto)     1 232  --
 5  uznany kapitał

 25 373 - tj. 5 817  EURO

 1 mln Euro
 6  wskaźnik łącznego kapitału
 17,79%  12,875%
 7

 współczynnik płynności  krótkoterminowej

 1,99  1,00

 

                                                            Zarząd Banku Spółdzielczego w Skoczowie