Dokumenty dotyczące opłat

 

 

Objaśnienia pojęć związanych z rachunkiem płatniczym                                   otwórz>>      
Dokument dotyczący opłat ROR                              otwórz>>
Dokument dotyczący opłat ROR  obow. od 15.12.2019 r. otwórz>>
Dokument dotyczący opłat ROR Junior otwórz>>
Dokument dotyczący opłat ROR Junior obow. od 15.12.2019 r. otwórz>> 
Dokument dotyczący opłat EKO otwórz>>
Dokument dotyczący opłat EKO obow. od 15.12.2019 r. otwórz>> 
Dokument dotyczący opłat EKO-bis otwórz>>
Dokument dotyczący opłat EKO-bis obow. od 15.12.2019 r. otwórz>>
Dokument dotyczący opłat rachunek walutowy otwórz>>
Dokument dotyczący opłat rachunek walutowy obow. od 15.12.2019 r. otwórz>> 
Dokument dotyczący opłat PKZP rada rodziców otwórz>>
Dokument dotyczący opłat PKZP rada rodziców obow. od 15.12.2019 r. otwórz>>
Dokument dotyczący opłat PRP otwórz>>
Dokument dotyczący opłat PRP obow. od 15.12.2019 r. otwórz>> 
Dokument dotyczący opłat karta kredytowa VISA Classic   otwórz>>   
Dokument dotyczący opłat karta kredytowa VISA Classic obow. od 15.12.2019 r. otwórz>>  
Dokument dotyczący opłat karta kredytowa VISA Gold otwórz>> 
Dokument dotyczący opłat karta kredytowa VISA Gold obow. od 15.12.2019 r. otwórz>>