Informacje finansowe

                                               

 

Informacja Finansowa Banku Spółdzielczego w Skoczowie
za rok 2016

                                        

 

Sprawozdanie z działalności Banku za 2016 r.  otwórz<<

 

Sprawozdanie finansowe na 31-12-2016 r.  otwórz<<

 

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2016 r.  otwórz<<

 

Opinia niezależnego biegłego rewidenta  otwórz<<