Informacje finansowe

                                               

 

Informacja Finansowa Banku Spółdzielczego w Skoczowie
za rok 2021 i za rok 2020

                                        

 

Sprawozdanie z działalności Banku za 2021 r.  otwórz<<

 

Sprawozdanie finansowe na 31-12-2021 r.  otwórz<<

 

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta  otwórz<<


Sprawozdanie z działalności Banku za 2020 r.  otwórz<<

 

Sprawozdanie finansowe na 31-12-2020 r.  otwórz<<

 

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta  otwórz<<