Kredyt Nasz Dom

 

Nowe mieszkanie? Budowa czy przebudowa domu? To proste z najtańszym kredytem w regionie!

Przyjdź i sprawdź jakie to proste.


 

 

Kredyt mieszkaniowy Nasz Dom to szeroki wachlarz możliwości!

Jakich? Przekonaj się sam!

 

 

Środki kredytowe możesz przeznaczyć na:

 

 • zakup działki budowlanej
 • zakup, zamianę, zmianę prawa do lokalu
 • spłatę zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego udzielonego przez inny bank
 • refinansowanie nakładów inwestycyjnych poniesionych na cele mieszkaniowe
 • budowę, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa wykończenie i wyposażenie domu jednorodzinnego
 • budowę, dokończenie budowy, wykończenie budynku mieszkalnego, w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową, o ile ich powierzchnia nie przekracza 25% powierzchni całkowitej realizowanej inwestycji mieszkaniowej
 • budowę, dokończenie budowy, wykończenie budynku mieszkalnego z przeznaczeniem znajdujących się tam lokali mieszalnych na wynajem
 • dokończenie budowy lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym
 • przebudowę budynków lub lokali niemieszkalnych w celu dostosowania do potrzeb mieszkalnych
 • remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego
 • inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego  (spółdzielnie mieszkaniową lub developera)
 • wykonanie infrastruktury i małej architektury wokół domu

 

Podstawowe zalety

 

 • okres kredytowania - nawet do 25 lat - dopuszcza się możliwość ustalenia karencji w spłacie kapitału kredytu na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy
 • oprocentowanie zmienne w st. rocznym od 3,43%
 • stała marża
 • minimalna kwota kredytu nie może być niższa niż 100.000,00 zł
 • minimalny udział środków własnych Kredytobiorcy w wartości kosztorysowej inwestycji lub w cenie nabycia nieruchomości wynosi tylko 20%
 • szybka decyzja kredytowa

 

 

Przykład reprezentatywny

 

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 3,84% i została wyliczona przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 167 000,00 zł, oprocentowanie zmienne w wysokości 3,63% w stosunku rocznym  (WIBOR 3M* + stała marża Banku w wysokości 1,90 p.p.**, przy założeniu wkładu własnego w wysokości 50% wartości nieruchomości),umowa kredytu zawarta w dniu 30-10-2017 r. na okres 283 miesięcy, kredyt uruchomiony jednorazowo w dniu zawarcia Umowy kredytu, spłata w 283 miesięcznych ratach malejących ( najwyższa rata kapitałowo odsetkowa wynosi 1 118,25 zł). Całkowity koszt kredytu wynosi 73 874,22 zł, w tym opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego 0,30% w wysokości 501,00 zł, prowizja 0,90%*** w wysokości
1 503,00 zł, opłata za przeprowadzenie inspekcji w wysokości 100,00 zł, odsetki w wysokości 71 751,22 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-1) w wysokości 19,00 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 240 874,22 zł. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu.

 

*WIBOR 3M stawka obliczona jako średnia arytmetyczna stawek 3-miesięcznego WIBORU-u z wszystkich notowań kwartału kalendarzowego, poprzedzającego okres obrachunkowy. Za okres obrachunkowy uważa się okres kwartału kalendarzowego
**Wysokość marży uzależniona jest od wysokości wkładu własnego
***Dla klientów, którzy posiadają w Banku ROR, rachunek a'vista, rachunek rozliczeniowy bieżący, rachunek rozliczeniowy rolniczy - od co najmniej 3 miesięcy, dla pozostałych Klientów prowizja wynosi 1,30%

wyliczana na dzień 30-10-2017 r.

 

Najtańszy w regionie! Więcej informacji w Placówkach Banku


 

opis