Kredyt Nasz Dom

 

Nowe mieszkanie? Budowa czy przebudowa domu? To proste z najtańszym kredytem w regionie!

Przyjdź i sprawdź jakie to proste.


 

 

Kredyt mieszkaniowy Nasz Dom to szeroki wachlarz możliwości!

Jakich? Przekonaj się sam!

 

 

Środki kredytowe możesz przeznaczyć na:

 

 • zakup działki budowlanej
 • zakup, zamianę, zmianę prawa do lokalu
 • spłatę zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego udzielonego przez inny bank
 • refinansowanie nakładów inwestycyjnych poniesionych na cele mieszkaniowe
 • budowę, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa wykończenie i wyposażenie domu jednorodzinnego
 • budowę, dokończenie budowy, wykończenie budynku mieszkalnego, w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową, o ile ich powierzchnia nie przekracza 25% powierzchni całkowitej realizowanej inwestycji mieszkaniowej
 • budowę, dokończenie budowy, wykończenie budynku mieszkalnego z przeznaczeniem znajdujących się tam lokali mieszalnych na wynajem
 • dokończenie budowy lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym
 • przebudowę budynków lub lokali niemieszkalnych w celu dostosowania do potrzeb mieszkalnych
 • remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego
 • inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego  (spółdzielnie mieszkaniową lub developera)
 • wykonanie infrastruktury i małej architektury wokół domu

 

Podstawowe zalety

 

 • okres kredytowania - nawet do 25 lat - dopuszcza się możliwość ustalenia karencji w spłacie kapitału kredytu na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy
 • oprocentowanie zmienne w st. rocznym od 3,43%
 • stała marża
 • minimalna kwota kredytu nie może być niższa niż 100.000,00 zł
 • minimalny udział środków własnych Kredytobiorcy w wartości kosztorysowej inwestycji lub w cenie nabycia nieruchomości wynosi tylko 20%
 • szybka decyzja kredytowa

 

 

Przykład reprezentatywny

 

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 3,85% i została wyliczona przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 167 000,00 zł, oprocentowanie zmienne w wysokości 3,63% w stosunku rocznym  (WIBOR 3M* + stała marża Banku w wysokości 1,90 p.p.**), umowa kredytu zawarta w dniu 18-04-2017 r. na okres 283 miesięcy, kredyt uruchomiony jednorazowo w dniu zawarcia Umowy kredytu, spłata w 283 miesięcznych ratach malejących ( najwyższa rata kapitałowo odsetkowa wynosi 1 102,95 zł). Całkowity koszt kredytu wynosi 74 081,40 zł, w tym opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego 0,30% w wysokości 501,00 zł, prowizja 0,90%*** w wysokości 1 503,00 zł, opłata za przeprowadzenie inspekcji w wysokości 100,00 zł, odsetki w wysokości 71 758,40 zł, koszty dodatkowe z tytułu ustanowienia hipoteki w wysokości 200,00 zł, koszty PCC w wysokości 19,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 241 081,40 zł.

 

*WIBOR 3M stawka obliczona jako średnia arytmetyczna stawek 3-miesięcznego WIBORU-u z wszystkich notowań kwartału kalendarzowego, poprzedzającego okres obrachunkowy. Za okres obrachunkowy uważa się okres kwartału kalendarzowego
**Wysokość marży uzależniona jest od wysokości wkładu własnego
***Dla klientów, którzy posiadają w Banku ROR, rachunek a'vista, rachunek rozliczeniowy bieżący, rachunek rozliczeniowy rolniczy - od co najmniej 3 miesięcy, dla pozostałych Klientów prowizja wynosi 1,30%

 

Najtańszy w regionie! Więcej informacji w Placówkach Banku


 

opis