Kredyty


Kredyty na działalność gospodarczą

 

 

Kredyty na działalność gospodarczą przeznaczone są na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej.

 

Wychodząc na przeciw Klientom - stworzyliśmy ofertę, która daje możliwość dopasowania kredytu do indywidualnych potrzeb i preferencji każdego Klienta.

 

Kredyt bankowy stanowi uzupełnienie środków własnych Kredytobiorcy. Dopuszcza się, możliwość finansowania z kredytu do 100% wartości netto przedsięwzięcia inwestycyjnego - tym samym kredyt stanowi doskonałe narzędzie finansowania bieżących potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorstwa.

 

Szybka decyzja kredytowa pozwala na natychmiastową realizację zamierzonego przedsięwzięcia.

 

Elastyczne formy zabezpieczeń dostosowane są do sytuacji Klienta, atrakcyjne oprocentowanie wpływa na zachowanie płynności finansowej firmy.

 

Profesjonalna obsługa naszego Banku doskonale dopasuje kredyt do potrzeb Klienta, dając możliwość negocjowania indywidualnych warunków kredytowania.

 

 

Przekonaj się sam. Zapoznaj się z naszą ofertą.

Zobacz więcej
Kredyt dla FIRM

 

 

 

 

   

 

 

Działamy szybko! Ciesz się kredytem obrotowym


To oferta specjalnie dla Ciebie!

 

Kredyt udzielany jest jako kredyt obrotowy, z przeznaczeniem na bieżącą działalność gospodarczą.

 

 

Podstawowe zalety

 

 • minimum formalności
 • szybka decyzja kredytowa
 • kredyt do 36 miesięcy
 • maksymalna kwota kredytu 100 000,00 zł
 • opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego tylko 100,00 zł
 • prowizja tylko 1% od kwoty udzielonego kredytu, nie mniej niż 100,00 zł

 

 

Dobre wsparcie dla Twojej Firmy!
 

 

 

 

Zobacz więcej
Kredyt inwestycyjny

 

 

 

 

 

 

 

Twoja Firma planuje ważne inwestycje? Chcesz przeprowadzić modernizację, ale brakuje Ci środków? Rozwiązanie jest proste - bezpieczny i solidny kredyt inwestycyjny w naszym Banku.

 

 

Podstawowe zalety

 

 • kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub zwiększenie istniejącego majątku trwałego Kredytobiorcy, a w szczególności na przedsięwzięcia polegające na zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, rozbudowę lub modernizację nieruchomości oraz na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego
 • kredyt inwestycyjny stanowi uzupełnienie środków własnych (udziału własnego) Kredytobiorcy
 • oprocentowanie kredytu- zmienne: WIBOR 3M plus marża Banku
 • okres kredytowania do 20 lat
 • waluta PLN

 

 

Kredyt inwestycyjny to strzał w 10!

 

 

 

Zobacz więcej
Kredytowa linia hipoteczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdarzyło Ci się stracić okazję "zrobienia dużego interesu" z powodu braku wystarczających środków finansowych, które były potrzebne "na już" z Kredytową Linią Hipoteczną już żadna okazja Cię nie ominie!

 

 

Podstawowe zalety

 

 • kredytowa linia hipoteczna może być przeznaczona na finansowanie dowolnego celu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • kredyt może być udzielony na okres do 15 lat
 • korzystne oprocentowanie zmienne WIBOR 3M plus marża Banku
 • kwota kredytu nie może przekroczyć 60% wartości nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia
 • waluta PLN

 

 

Biznes, który Ci się opłaca

 

 

 

Zobacz więcej
Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

 

 

 

 

Kredyt obrotowy adresowany jest do firm, które potrzebują środków na finansowanie swoich bieżących wydatków.

 

Warunki kredytowania są elastycznie dopasowywane do profilu firmy oraz specyfiki jego działalności.

 

Sięgnij po kredyt spłacany w ratach. Dzięki niemu zyskasz więcej swobody w gospodarowaniu środkami finansowymi.

 

 

Podstawowe zalety

 

 • korzystny produkt kredytowy mający charakter kredytu nieodnawialnego, który przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą Kredytobiorcy
 • kredyt krótkoterminowy lub średnioterminowy
 • uproszczone procedury przyznawania kredytu
 • super oprocentowanie zmienne: Wibor 3 M + marża Banku
 • waluta PLN

 

 

Spełnimy Twoje oczekiwania!

 

 

 

Zobacz więcej
Kredyt w rachunku bieżącym

 

 

 

 

 

Kredyt w rachunku bieżącym stanowi idealne narzędzie finansowania bieżącej działalności i gwarantuje stały dostęp do środków pieniężnych w ramach przyznanego limitu.

 

Środki z kredytu zapewnią utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa, pozwalając na swobodne prowadzenie rozliczeń z partnerami handlowymi.

Kredyt w rachunku udzielany jest firmom na podstawie analizy ich sytuacji finansowej.

 

Podstawowe zalety

 

 • produkt kredytowy dostosowany do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy
 • swoboda w dysponowaniu środkami pieniężnymi w ramach ustalonego limitu kredytowego
 • możliwość odnowienia kredytu bez konieczności spłaty
 • uproszczone procedury przyznawania kredytu
 • szybki dostęp do przyznanych środków
 • super oprocentowanie zmienne: Stopa Bazowa Bankowa +Marża Banku
 • waluta PLN

 

 

Lekki kredyt z myślą o Tobie!

 

 

 

Zobacz więcej
Kredyt płatniczy

 

 

 

 

 

 

 

 

Kredyt płatniczy ułatwi Ci zarządzanie kapitałem obrotowym. Umożliwi Twojej firmie zachowanie płynności i zagwarantuje terminowe regulowanie zobowiązań. Przekonaj się sam jak bezpiecznie i pewnie można prowadzić Firmę!

 

 

Podstawowe zalety

 

 • kredyt płatniczy jest rodzajem krótkoterminowego kredytu obrotowego nieodnawialnego, przeznaczonego na pokrycie zobowiązań płatniczych Kredytobiorcy, wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej
 • maksymalny okres spłaty kredytu wynosi 30 dni
 • super oprocentowanie zmienne: WIBOR 1M plus marża Banku
 • waluta PLN

 

 

Podręczny kredyt specjalnie dla Ciebie!

 

 

 

Zobacz więcej
Kredyt rewolwingowy

 

 

 

 

 

Zdobyłeś nowego kontrahenta i potrzebujesz gotówki? Kredyt rewolwingowy to elastyczny instrument finansowania, który umożliwi Twojej firmie możliwość dogodnego finansowania pojawiających się bieżących wydatków i zwiększy potencjał Twojej firmy.


 

Podstawowe zalety

 

 • atrakcyjny produkt kredytowy przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb charakteryzujących się powtarzalnymi cyklami gospodarczymi lub sezonowością
 • kredyt krótkoterminowy, odnawialny w trakcie trwania umowy kredytu
 • nie wymaga dokumentowania celowości wykorzystania kredytu
 • uproszczone procedury przyznawania kredytu
 • szybki dostęp do przyznanych środków
 • super oprocentowanie zmienne: WIBOR 3M plus marża Banku
 • waluta PLN

 

 

Twoja Firma nigdy nie stoi w miejscu!

 

 

 

 

Zobacz więcej
Kredyty na działalność rolniczą

 

 

Wspierając  rozwój polskiego rolnictwa nasz Bank przygotował bogatą ofertę kredytową skierowaną dla sektora działalności rolniczej.

 

Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie kredytów: obrotowych w rachunku kredytowym, obrotowych w rachunku bieżącym, kredytów inwestycyjnych.

 

Oferta skierowana jest dla rolnika – osoby fizycznej prowadzącej na własny rachunek działalność gospodarczą  jako posiadacz samoistny lub zależny gospodarstwa rolnego o obszarze nie mniejszym niż 1 ha użytków rolnych oraz opłaca podatek rolny.

 

Każdy więc, kto spełnia to kryterium i myśli poważnie o rozwoju swojej działalności, może liczyć na nasze wsparcie.

 

Warunkiem udzielenia przez Bank kredytu jest posiadanie przez Wnioskodawcę zdolności do czynności prawnej i zdolności kredytowej. Zdolność kredytowa ustalana jest w oparciu o przedłożone przez Klienta dokumenty wymagane przez Bank.

 

 

 

Przekonaj się sam. Zapoznaj się z naszą ofertą.

Zobacz więcej
Kredyt dla Rolnika
 
Kredyt dla Rolnika - to prosta droga dla rozwoju Twojego gospodarstwa! Polski kapitał daje proste i korzystne rozwiązania kredytowe. Przekonaj się sam ile korzyści ma jeden kredyt!

Oferta ważna od 16.052022 r. - 30.11.2022 r.
 
Kredyt udzielany jest na cele obrotowe związane z produkcją rolną, a przede wszystkim na:
 
 • zakup nawozów mineralnych
 • zakup środków ochrony roślin
 • zakup kwalifikowanego materiału siewnego zbóż, sadzeniaków ziemniaka, nasion warzyw
 • zakup oleju napędowego na cele rolnicze

 

Podstawowe zalety

 

 

 • niezwykle korzystne oprocentowanie wg stałej stopy procentowej 8,90% w stosunku rocznym
 • tylko 1,50% prowizji od udzielonego kredytu min. 100,00 zł 
 • maksymalna wysokość kredytu uzależniona jest od powierzchni gospodarstwa i wynosi 5.000,- złotych na hektar użytków rolnych, z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 50.000 PLN
 • opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego 100,00 zł
 • kredyt krótkoterminowy, z okresem spłaty do 12 miesięcy
 • waluta PLN
   
 
Dogodny i szybki sposób na urodzaj gotówki!
 
 
 

Zobacz więcej
Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

 

 

 

 

 

Chcesz skutecznie konkurować na rynku, lecz chwilowo nie dysponujesz środkami finansowymi, które to umożliwią? Z nami osiągniesz każdy zamierzony cel.

 

Pomożemy sfinansować Twoje bieżące potrzeby, bez zbędnych formalności.

 

Z nami każdy wydatek poniesiony na rozwój Twojego biznesu to inwestycja w przyszłość polskiego rolnictwa.

Kredyt udzielany jest jako krótkoterminowy lub średnioterminowy. Wymaga się przedstawienia prognozy finansowej na okres kredytowania.

Wykorzystanie kredytu następuje w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, poprzez realizację dyspozycji kredytobiorcy w ciężar rachunku kredytowego.

Uruchomienie kredytu następuje jednorazowo lub w transzach.

 

Podstawowe zalety

 

 • kredyt nieodnawialny i przeznaczony na finansowanie potrzeb związanych z działalnością rolniczą Kredytobiorcy
 • kredyt krótkoterminowy lub średnioterminowy
 • kredyt spłacany w dogodnych ratach z możliwością wcześniejszej spłaty
 • możliwość zastosowania różnorodnych, dogodnych dla Kredytobiorcy form zabezpieczenia kredytu w zależności od kwoty udzielonego kredytu
 • niezwykle korzystne oprocentowanie wg zmiennej stopy procentowej 9,13% w st. rocznym do 3 lat i 9,43% w st. rocznym powyżej 3 lat
 • tylko 1,30% prowizji od udzielonego kredytu dla kredytów do 3 lat i 1,80% prowizji dla kredytów powyżej 3 lat
 • opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego tylko 0,70% min 100,00 zł
 • szybka decyzja kredytowa
 • waluta PLN

 

 

Tani kredyt w zasięgu ręki

 

 

 

Zobacz więcej
Kredyt w rachunku bieżącym

 

 

 

 

 

 

Już dziś umożliwimy Ci uruchomienie środków pieniężnych dokładnie wtedy, kiedy wymaga tego sytuacja oraz w wysokości, na jaką w danej chwili istnieje zapotrzebowanie.

 

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym to idealne rozwiązanie dla Klientów, którzy w każdej chwili mogą potrzebować dodatkowej gotówki na pokrycie bieżących zobowiązań wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej – rolniczej.

 

Prowadzisz działalność rolniczą? Posiadasz rachunek bieżący lub chcesz przenieść rachunek z innego Banku ? Sprawdź jak szybko i profesjonalnie rozpatrzymy Twój wniosek!.

 

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym to szybki sposób na pozyskanie środków na bieżące potrzeby!

 

Podstawowe zalety

 

 • kredyt odnawialny do kwoty ustalonego limitu w danym okresie, może być wykorzystywany wielokrotnie
 • niezwykle korzystne oprocentowanie zmienne
 • na co tylko chcesz - nie wymaga dokumentowania celowości wykorzystania kredytu
 • istnieje możliwość uruchomienia kredytu w rachunku po przeniesieniu rachunku z innego banku z uwzględnieniem udokumentowania historii zapisów obrotów na tym rachunku oraz opinii banku dotychczasowego
 • waluta PLN

 

Dogodny i szybki sposób dysponowania środkami pieniężnymi

 

 

 

 

Zobacz więcej
Kredy inwestycyjny

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli planujesz rozbudowę gospodarstwa, modernizację czy urządzenie – to ten kredyt jest właśnie dla Ciebie!. Kredyt inwestycyjny to wygodny i najtańszy sposób na sfinansowanie inwestycji w Twoim gospodarstwie.

 

Przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub zwiększenie istniejącego majątku trwałego Kredytobiorcy.

 

Podstawowe zalety

 

 • niezwykle korzystne oprocentowanie zmienne
 • szeroki wachlarz kredytowanych przedsięwzięć
 • profesjonalne doradztwo
 • waluta PLN

 

 

Kredyt inwestycyjny może być wykorzystany na :

 

 • zakup maszyn, urządzeń
 • zakup środków transportu
 • rozbudowę, modernizację obiektów i budowli
 • zakup maszyn, urządzeń, linii technologicznych i środków transportowych
 • zakup wyposażenia
 • zakup innych środków trwałych

 

Korzystny i tani!

 

 

 

Zobacz więcej