Ład korporacyjny


    Polityka ładu korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Skoczowie (Skoczów, maj 2017 r.) otwórz<<

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Uchwała Nr 218/2014 KNF   otwórz <<

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Struktura organizacyjna Banku Spółdzielczego w Skoczowie otwórz <<

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Skoczowie otwórz <<

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Informacja Zarządu Banku o dostępie do polityki informacyjnej

 

Banku Spółdzielczego w Skoczowie  otwórz <<

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Ujawnienie inf. dot. ryzyka, funduszy własnych, wymogów

 

kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń i innych inf.

 

ujawniane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i

 

Rady (UE) w sprawie wymogówostrożnościowych dla instytucji

 

kredytowych i firm inwestycyjnych otwórz <<

 

Załącznik 1 otwórz <<

Załącznik 2 otwórz <<

Załącznik 3 otwórz <<

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Informacja Banku Spółdzielczego w Skoczowie o przedsiębiorcach

 

zagranicznych świadczących usługi na podstawie umowy o powierzenie

 

czynności związanych z działalnością bankową podmiotom zewnętrznym

 

(outsourcing) art. 111b otwórz<<

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

                                Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego

 

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 10 marca 2017 r. pozytywnie oceniła przestrzeganie przez Bank Zasad Ładu Korporacyjnego opracowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego za 2016 rok.

 

 

 

Opis systemu kontroli wewnętrznej funkcjonującego w Banku Spółdzielczym

w Skoczowie  otwórz << 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -