Poltyka Prywatności aplikacji mobilnej

 

Polityka Prywatności


1. Aplikacja mobilna Nasz Bank (Aplikacja) umożliwia dostęp do usług Banku Spółdzielczego w Skoczowie (zwany dalej “Bankiem”) z urządzenia mobilnego.


2. Klient pobierając Aplikację z portalu internetowego wyraża zgodę na jej instalację i użytkowanie oraz na poniższe zasady Polityki Prywatności. Klient może w każdym momencie usunąć Aplikację z urządzenia mobilnego, co nie wpływa na stan środków przechowywanych w Banku ani na działanie innych aplikacji, związanych ze zdalnym dostępem Klienta do usług w Banku.


3. Aplikacja na urządzeniu mobilnym:
    1) komunikuje się z systemami Banku, w którym Klient prowadzi swój rachunek, z użyciem mechanizmów szyfrujących,
    2) uzyskuje dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:
        a) pamięci,
        b) komunikacji sieciowej - pełen dostęp do Internetu, stanu sieci i stanu Wi-Fi,
        c) informacji o lokalizacji,
        d) aparatu fotograficznego,
        e) danych kontaktów.


4. Aplikacja na urządzeniu mobilnym nie przechowuje żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika Aplikacji, nie przechowuje danych pozwalających na uwierzytelnienie w serwisie, ani danych Klienta Banku, dostępnych po zalogowaniu.


5. Dane Klienta związane z usługą świadczoną przez Bank mogą być pobierane z Banku przez Aplikację. W takim przypadku są one krótkotrwale przechowywane na urządzeniu mobilnym w celu ich wyświetlenia użytkownikowi, nie dłużej jednak niż do wyłączenia Aplikacji.


6. W przypadku braku zgody na niniejszą Politykę Prywatności prosimy nie instalować Aplikacji lub ją usunąć z urządzenia mobilnego.


7. Bank zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie www.