Rada Nadzorcza i Zarząd Banku

 
Skład Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Skoczowie

Zacharjasiewicz Antoni – Przewodniczący Rady Nadzorczej 


Strach Henryk–
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej


Gorol Czesława -
Sekretarz Rady


Mamica Władysław – Członek Rady


Wiśniewska Barbara– Członek Rady


 

Skład Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie od dnia 31-08-2020 r.

 

Teresa Kawaler - Prezes Zarządu Banku

Katarzyna Stanclik-Waluszek - Członek Zarządu ds. Handlowych

Tomasz Urbaś  - Członek Zarządu ds. Finansowo-Księgowych