Tabela oprocentowania produktów bankowych

         

Oprocentowanie produktów bankowych

 

Informacja w sprawie zmiany oprocentowania

 

Uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Skoczowie wprowadza zmiany w "Tabeli oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Skoczowie". Zmiany są wynikiem ostatnich decyzji Rady Polityki Pieniężnej, która kolejny raz obniżyła stopę referencyjną NBP oraz pozostałe stopy procentowe NBP.

Wobec powyższego Zarząd Banku podjął decyzję o obniżeniu oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych dla klientów indywidualnych oraz dla klientów instytucjonalnych.

Nowe stawki oprocentowania obowiązują od 8 czerwca 2020r. Szczegóły w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Skoczowie

 

                    

 

Dla Klientów Indywidualnych obow. od 01.10.2020
otwórz >>
   
Dla Klientów  Instytucjonalnych obow. od 01.10.2020
otwórz >>

              

 

Informacja dla Klientów o wysokości stawek   

bazowych obowiązujących na dzień 1 grudnia 2020 r. 

 

 

Średni WIBOR 1M w listopadzie 2020 r.                                     0,20%         
Średni WIBOR 3M w III kwartale 2020 r.               0,24%
Stopa redyskonta weksli NBP 0,11%
Średni WIBID 1M w listopadzie 2020 r. 0,00%
Stopa lombardowa NBP 0,50%
Stopa bazowa bankowa 1,90%
Stopa referencyjna NBP 0,10%
Średni EURIBOR 1M w listopadzie 2020 r.
-0,5414%

 

 

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 listopada 2020 r. <<otwórz>> 
Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 8 października 2020 r. <<otwórz>> 
Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 października 2020 r. <<otwórz>> 

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 września 2020 r. <<otwórz>> 
Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 sierpnia 2020 r. <<otwórz>> 
Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 lipca 2020 r. <<otwórz>> 
Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 czerwca 2020 r. <<otwórz>>  

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 maja 2020 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 9 kwietnia 2020 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 kwietnia 2020 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 18 marca 2020 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 marca 2020 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 luty 2020 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 stycznia 2020 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 grudnia 2019 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 listopada 2019 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 października 2019 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 września 2019 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 sierpnia 2019 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 lipca 2019 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 czerwca 2019 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 maja 2019 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 kwietnia 2019 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 marzec 2019 r. <<otwórz>>    

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 luty 2019 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 stycznia 2019 r. <<otwórz>>         

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 grudnia 2018 r. <<otwórz>>         

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 listopada 2018 r. <<otwórz>>

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 października 2018 r. <<otwórz>>