Tabela oprocentowania produktów bankowych

         

Oprocentowanie produktów bankowych

                    

 

 Dla Klientów Indywidualnych 
otwórz >>
   
 Dla Klientów  Instytucjonalnych otwórz >>

              

 

Informacja dla Klientów o wysokości stawek   

bazowych obowiązujących na dzień 1 września 2019 r. 

 

 

Średni WIBOR 1M w sierpniu 2019 r.                                     1,64%         
Średni WIBOR 3M w II kwartale 2019 r.               1,72%
Stopa redyskonta weksli NBP 1,75% w skali roku
Średni WIBID 1M w sierpniu 2019 r. 1,44%
Stopa lombardowa NBP 2,50%
Stopa bazowa bankowa 2,25%
Stopa referencyjna NBP 1,50%

 

 

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 sierpnia 2019 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 lipca 2019 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 czerwca 2019 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 maja 2019 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 kwietnia 2019 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 marzec 2019 r. <<otwórz>>    

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 luty 2019 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 stycznia 2019 r. <<otwórz>>         

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 grudnia 2018 r. <<otwórz>>         

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 listopada 2018 r. <<otwórz>>

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 października 2018 r. <<otwórz>>