Tabela oprocentowania produktów bankowych

         

                       Oprocentowanie produktów bankowych

                    

 

 Dla Klientów Indywidualnych 
otwórz >>
   
 Dla Klientów  Instytucjonalnych otwórz >>

              

 

                 Informacja dla Klientów o wysokości stawek   

      bazowych obowiązujących na dzień 1 września 2018 r. 

 

 

Średni WIBOR 1M w sierpniu 2018 r.                                     1,64%         
Średni WIBOR 3M w II kwartale 2018 r.               1,70%
Stopa redyskonta weksli NBP 1,75% w skali roku
Średni WIBID 1M w sierpniu 2018 r. 1,44%
Stopa lombardowa NBP 2,50%
Stopa bazowa bankowa 2,25%
Stopa referencyjna NBP 1,50%