Tabela oprocentowania produktów bankowych

         

Oprocentowanie produktów bankowych

 

                

Szanowni Państwo,


Niniejszym informujemy, że w związku z kolejną decyzją Rady Polityki Pieniężnej o podwyższeniu podstawowych stóp procentowych NBP (odpowiednio Uchwała Nr 14/2021 z dnia 8 grudnia 2021r. oraz Uchwała Nr 2/2022 z dnia 4 stycznia 2022r. Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów refinansowych, oprocentowania lokaty terminowej oraz stopy redyskontowej i stopy dyskontowej weksli w Narodowym Banku Polskim) Zarząd Banku podjął decyzję o podwyższeniu:

- wysokości oprocentowania rachunków oszczędnościowych, rachunków terminowych lokat oszczędnościowych oraz rachunków lokat terminowych – zmiana od 20 stycznia 2022r.

- wysokości oprocentowania kredytu odnawialnego w rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym z 7,20% do poziomu 8,20% oprocentowanie zmienne, w stosunku rocznym  – zmiana od 7 stycznia 2022r., z zastrzeżeniem, że dla kredytów udzielonych do dnia 04.01.2022r. zmiana obowiązuje od 20 stycznia 2022r.

- wysokości oprocentowania zadłużenia na rachunkach kart kredytowych (Visa Classic, Visa Gold) z 8,35% do poziomu 9,35% oprocentowanie zmienne, w stosunku rocznym – zmiana od 8 lutego 2022r.

- wysokości oprocentowania kredytów na działalność rolniczą – zmiana od 7 stycznia 2022r., z zastrzeżeniem, że dla kredytów udzielonych lub przedłużonych do dnia 04.01.2022r. zmiana obowiązuje od 20 stycznia 2022r.

- wysokości stopy bazowej bankowej (dotyczy kredytów na działalność gospodarczą) z 1,90% do poziomu 2,90% oprocentowanie zmienne, w stosunku rocznym – zmiana od 20 stycznia 2022r.

- wysokości oprocentowania kredytów gotówkowych udzielonych do dnia 04.01.2022r. - zmiana od 20 stycznia 2022r.

Szczegółowe informacje o wysokości obowiązującego oprocentowania dostępne są w Placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku (www.bs.skoczow.pl).

Zarząd
Banku Spółdzielczego
w Skoczowie

Dla Klientów Indywidualnych i Instytucjonalnych obow.22.11.2021 otwórz >>            
Dla Klientów Indywidualnych i Instytucjonalnych obow.22.12.2021 otwórz >>
Dla Klientów Indywidualnych i Instytucjonalnych obow.22.12.2021 stan na 07.01.2022 r.
otwórz >>
Dla Klientów Indywidualnych i Instytucjonalnych obow.20.01.2022 otwórz >>

              
 

Informacja dla Klientów o wysokości stawek   

bazowych obowiązujących na dzień 7 stycznia 2022 r. 

 

 

Średni WIBOR 1M w grudniu 2021 r.                                     1,98%         
Średni WIBOR 3M w IV kwartale 2021 r.               1,54%
Stopa redyskonta weksli NBP 2,30%
Średni WIBID 1M w grudniu 2021 r. 1,78%
Stopa lombardowa NBP 2,75%
Stopa bazowa bankowa 1,90%
(obow. do 19.01.2022)
Stopa bazowa bankowa 2,90%
(obow. od 20.01.2022)
Stopa referencyjna NBP 2,25%
Średni EURIBOR 1M w grudniu 2021 r.
-0,5963%

 
Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 5 stycznia 2022 r. <<otwórz>> 
Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 stycznia 2022 r. <<otwórz>> 
Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 9 grudnia 2021 r. <<otwórz>> 

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 grudnia 2021 r. <<otwórz>> 
Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 4 listopada 2021 r. <<otwórz>> 
Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 listopada 2021 r. <<otwórz>> 
Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 7 października 2021 r. <<otwórz>> 
Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 października 2021 r. <<otwórz>> 
Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 września 2021 r. <<otwórz>> 
Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 sierpnia 2021 r. <<otwórz>> 
Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 lipca 2021 r. <<otwórz>> 
Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 czerwca 2021 r. <<otwórz>> 
Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 maja 2021 r. <<otwórz>> 
Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 kwietnia 2021 r. <<otwórz>> 
Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 marca 2021 r. <<otwórz>> 

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 luty 2021 r. <<otwórz>> 

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 stycznia 2021 r. <<otwórz>> 
Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 grudnia 2020 r. <<otwórz>> 
Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 listopada 2020 r. <<otwórz>> 
Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 8 października 2020 r. <<otwórz>> 
Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 października 2020 r. <<otwórz>> 

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 września 2020 r. <<otwórz>> 
Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 sierpnia 2020 r. <<otwórz>> 
Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 lipca 2020 r. <<otwórz>> 
Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 czerwca 2020 r. <<otwórz>>  

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 maja 2020 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 9 kwietnia 2020 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 kwietnia 2020 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 18 marca 2020 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 marca 2020 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 luty 2020 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 stycznia 2020 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 grudnia 2019 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 listopada 2019 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 października 2019 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 września 2019 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 sierpnia 2019 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 lipca 2019 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 czerwca 2019 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 maja 2019 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 kwietnia 2019 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 marzec 2019 r. <<otwórz>>    

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 luty 2019 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 stycznia 2019 r. <<otwórz>>         

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 grudnia 2018 r. <<otwórz>>         

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 listopada 2018 r. <<otwórz>>

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 października 2018 r. <<otwórz>>