Tabela oprocentowania produktów bankowych

         

Oprocentowanie produktów bankowych

 

Informacja w sprawie zmiany oprocentowania

 

Bank Spółdzielczy w Skoczowie zawiadamia, że w związku ze zmianą stóp procentowych dokonaną przez Radę Polityki Pieniężnej, Zarząd Banku podjął decyzję o obniżeniu oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach oszczędnościowych EKO oraz EKO-bis w złotych. Nowe stawki oprocentowania obowiązują od 20 marca 2020r.
Szczegóły w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku.

Zarząd
Banku Spółdzielczego
w Skoczowie

                    

 

 Dla Klientów Indywidualnych 
otwórz >>
   
 Dla Klientów  Instytucjonalnych otwórz >>

              

 

Informacja dla Klientów o wysokości stawek   

bazowych obowiązujących na dzień 18 marca 2020 r. 

 

 

Średni WIBOR 1M w lutym 2020 r.                                     1,63%         
Średni WIBOR 3M w IV kwartale 2019 r.               1,71%
Stopa redyskonta weksli NBP 1,05%
Średni WIBID 1M w lutym 2020 r. 1,43%
Stopa lombardowa NBP 1,50%
Stopa bazowa bankowa 2,25%
Stopa referencyjna NBP 1,00%

 

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 marca 2020 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 luty 2020 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 stycznia 2020 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 grudnia 2019 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 listopada 2019 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 października 2019 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 września 2019 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 sierpnia 2019 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 lipca 2019 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 czerwca 2019 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 maja 2019 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 kwietnia 2019 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 marzec 2019 r. <<otwórz>>    

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 luty 2019 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 stycznia 2019 r. <<otwórz>>         

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 grudnia 2018 r. <<otwórz>>         

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 listopada 2018 r. <<otwórz>>

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 października 2018 r. <<otwórz>>