Wnioski


 

 


 

Karty
  Karta Kredytowa Visa Classic / Visa Gold pobierz wniosek >>
  Klauzule do wniosku karty kredytowej Visa Classic/Visa Gold pobierz wniosek >>
  Dodatkowa karta Kredytowa Visa Classic / Visa Gold pobierz wniosek >>
  Klauzule do wniosku do karty dodatkowej kredytowej Visa Classic/Visa Gold pobierz wniosek >>
  Karta płatnicza Visa Classic Debetowa i Master Card Paypass pobierz wniosek >>
Kredyty
  Kredyt mieszkaniowy  pobierz wniosek >>
  Kredyt hipoteczny  pobierz wniosek >>
  Szybki kredyt na remont pobierz wniosek >>
  Kredyt konsolidacyjny (zabezpieczony hipoteką) pobierz wniosek >>
  Kredyt w rachunku ROR/ na cele konsumpcyjne        pobierz wniosek >>
  Wakacje kredytowe
pobierz wniosek >>
  Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia  pobierz zaświadczenie >>
  Oświadczenie poręczyciela pobierz oświadczenie >>
  Odroczenie terminu spłaty rat pobierz>>
Rachunki
  Rachunek ROR                                 pobierz wniosek >>
  ROR Junior pobierz wniosek >>
  Podstawowy rachunek płatniczy pobierz wniosek >>
  Podstawowy rachunek płatniczy osoby małoletniej pobierz wniosek >>
Usługi Bankowe
  Bankofon - Informacja pobierz wniosek >>
  SMS - banking                                                                 pobierz wniosek >>
  Wyciąg - e-mail pobierz wniosek >>
  Internet Banking pobierz wniosek >>
Produkty Dewizowe
  Dyspozycja przekazu w obrocie dewizowym pobierz dyspozycję >>
 

Warunki obsługi przez Bank Spółdzielczy w Skoczowie rozliczeń dewizowych
Klientów - rezydentów i nierezydentów w systemie elektronicznym

 

pobierz warunki >>

 

 

 

 


 

Karty
  Karta  Visa Business Debetowa                pobierz wniosek >>
Kredyty
  Na działalność rolniczą pobierz wniosek >>
  Klauzula osoby fizyczne pobierz>>
  Klauzula osoby prawne pobierz>>
  Kredytowa linia hipoteczna pobierz wniosek >>
  Klauzula osoby fizyczne pobierz>>
  Klauzula osoby prawne pobierz>>
  Na działalność gospodarczą pobierz wniosek >>
  Klauzula osoby fizyczne pobierz>>
  Klauzula osoby prawne pobierz>>
  Kredyt płatniczy os. fizyczne s.c. pobierz wniosek >>
  Kredyt płatniczy pozostałe podmioty pobierz wniosek >>
  Odroczenie terminu spłaty rat
pobierz wniosek >>
Kredyty dla Firm
  Kredyt obrotowy "Kredyt dla Firm"      pobierz wniosek >>
  druki do pobrania:  
  kwestionariusz osobisty pobierz >>
  informacja o przychodach i kosztach pobierz >>
  klauzule informacyjne i klauzule zgód os. fiz. i spółki cywilne pobierz >>
  klauzule informacyjne i klauzule zgód inne podmioty pobierz >>
  oświadczenie o braku wymagalnych zobowiązań pobierz >>
  Kredyty dla Rolnika  
   Kredyt dla Rolnika pobierz wniosek >>
   druki do pobrania:  
  informacja o przychodach i kosztach pobierz >>
  klauzule informacyjne i klauzule zgód os. fiz. i spółki cywilne pobierz >>
  klauzule informacyjne i klauzule zgód inne podmioty pobierz >>
  oświadczenie o braku wymagalnych zobowiązań pobierz >>
  Odroczenie terminu spłaty rat pobierz  >>
Rachunki
  Otwarcie rachunku bieżącego os. fizyczne s.c. pobierz wniosek >>
  Otwarcie rachunku bieżącego pozostałe podmioty pobierz wniosek >>
Usługi Bankowe
  Bankofon -Informacja pobierz wniosek >>
  SMS - banking pobierz wniosek >>
  Wyciąg - e-mail pobierz wniosek >>
  Zamówienie zestawu z certyfikatem kwalifikowanym pobierz zamówienie >>
  Internet Banking dla Firm pobierz wniosek >>
  Internet Banking pobierz wniosek >>
Produkty Dewizowe
  Dyspozycja przekazu w obrocie dewizowym pobierz dyspozycję >>
  Warunki obsługi przez Bank Spółdzielczy w Skoczowie rozliczeń dewizowych 
Klientów  - rezydentów i nierezydentów w systemie elektronicznym
pobierz warunki >>