Wnioski


 

 


 

Karty
  Karta Kredytowa Visa Classic / Visa Gold pobierz wniosek >>
  Klauzule do wniosku karty kredytowej Visa Classic/Visa Gold pobierz wniosek >>
  Dodatkowa karta Kredytowa Visa Classic / Visa Gold pobierz wniosek >>
  Klauzule do wniosku do karty dodatkowej kredytowej Visa Classic/Visa Gold pobierz wniosek >>
  Karta płatnicza Visa Classic Debetowa i Master Card Paypass pobierz wniosek >>
Kredyty
  Kredyt mieszkaniowy NASZ DOM od 4.07.2022r. pobierz wniosek >>
  Kredyt hipoteczny od 04.07.2022 r. pobierz wniosek >>
  EKO-kredyt na remont od 04.07.2022 r. pobierz wniosek >>
  Kredyt konsolidacyjny (zabezpieczony hipoteką) od 04.07.2022 r. pobierz wniosek >>
  Kredyt w rachunku ROR od 04.07.2022 r.     pobierz wniosek >>
  Kredyt konsumencki od 04.07.2022 r. pobierz wniosek >>
  Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia  pobierz zaświadczenie >>
  Oświadczenie poręczyciela pobierz oświadczenie >>
  Informacje uzupełniające do formularza pobierz wniosek >>
  Klauzula informacyjna kredyt detaliczny pobierz wniosek >>
Rachunki
  Rachunek ROR                                 pobierz wniosek >>
  ROR Junior pobierz wniosek >>
  Podstawowy rachunek płatniczy pobierz wniosek >>
  Podstawowy rachunek płatniczy osoby małoletniej pobierz wniosek >>
Usługi Bankowe
  Bankofon - Informacja pobierz wniosek >>
  SMS - banking                                                                 pobierz wniosek >>
  Wyciąg - e-mail pobierz wniosek >>
  Internet Banking pobierz wniosek >>
Produkty Dewizowe
  Dyspozycja przekazu w obrocie dewizowym pobierz dyspozycję >>
 

Warunki obsługi przez Bank Spółdzielczy w Skoczowie rozliczeń dewizowych
Klientów - rezydentów i nierezydentów w systemie elektronicznym

 

pobierz warunki >>

 

 

 

 


 

Karty
  Karta  Visa Business Debetowa                pobierz wniosek >>
Kredyty
  Kredyt inwestycyjny (na działalność gosp. i rolniczą) pobierz wniosek >>
  Kredyt obrotowy (na działalność gosp. i rolniczą) pobierz wniosek >>
  Kredyt płatniczy (na działalność gosp.) pobierz wniosek >>
  Kredytowa linia hipoteczna (na działalność gosp.) pobierz wniosek >>
  Klauzula informacyjna  
  Osoby fizyczne pobierz>>
  Pozostałe podmioty pobierz>>
  Kwestionariusz osobisty  
  Działalność gospodarcza pobierz>>
  Działalność rolnicza pobierz>>
Kredyty dla Firm
  Kredyt obrotowy "Kredyt dla Firm"      pobierz wniosek >>
  druki do pobrania:  
  kwestionariusz osobisty pobierz >>
  informacja o przychodach i kosztach pobierz >>
  klauzule informacyjne i klauzule zgód os. fiz. i spółki cywilne pobierz >>
  klauzule informacyjne i klauzule zgód inne podmioty pobierz >>
  oświadczenie o braku wymagalnych zobowiązań pobierz >>
  Kredyty dla Rolnika  
   Kredyt dla Rolnika pobierz wniosek >>
   druki do pobrania:  
  informacja o przychodach i kosztach pobierz >>
  klauzule informacyjne i klauzule zgód os. fiz. i spółki cywilne pobierz >>
  oświadczenie o braku wymagalnych zobowiązań pobierz >>
Rachunki
  Otwarcie rachunku bankowego pobierz wniosek >>
Usługi Bankowe
  Bankofon -Informacja pobierz wniosek >>
  SMS - banking pobierz wniosek >>
  Wyciąg - e-mail pobierz wniosek >>
  Internet Banking dla Firm pobierz wniosek >>
  Internet Banking pobierz wniosek >>
Produkty Dewizowe
  Dyspozycja przekazu w obrocie dewizowym pobierz dyspozycję >>
  Warunki obsługi przez Bank Spółdzielczy w Skoczowie rozliczeń dewizowych 
Klientów  - rezydentów i nierezydentów w systemie elektronicznym
pobierz warunki >>