Zarząd Banku

 

Skład Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie od dnia 31-03-2020 r.

 

Teresa Kawaler - Prezes Zarządu Banku

Alicja Szczepańska  - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Finansowo-Księgowych

Katarzyna Stanclik-Waluszek - Członek Zarządu ds. Handlowych