Zarząd Banku

 

Skład Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie od dnia 31-08-2020 r.

 

Teresa Kawaler - Prezes Zarządu Banku

Katarzyna Stanclik-Waluszek - Członek Zarządu ds. Handlowych

Tomasz Urbaś  - Członek Zarządu ds. Finansowo-Księgowych