Zarząd Banku

 

Skład Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie od dnia 01-10-2015 r.