Express Elixir

Kursy walut

  kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,1595 4,4197
USAUSD 3,8217 4,0611
GBPGBP 4,8652 5,2073
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,1893 4,3894
USAUSD 3,8490 4,0332
GBPGBP 4,8901 5,1819

Klienci Banku Spółdzielczego w Skoczowie mogą korzystać z systemu Express Elixir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. i w ciągu zaledwie kilku sekund przelewać pieniądze ze swojego konta na dowolny rachunek w banku, który jest uczestnikiem systemu.

Express Elixir to pierwszy w Polsce profesjonalny system rozliczeń płatności natychmiastowych realizowanych bezpośrednio.

  • Przelewy natychmiastowe Express Elixir realizowane są wyłącznie w złotych polskich.
  • Dyspozycja przelewu natychmiastowego Express Elixir może zostać złożona wyłącznie z datą bieżącą.
  • limity obowiązujące:
     - Maksymalna wysokość dziennego limitu kwotowego, stanowiącego jednocześnie maksymalną wysokość limitu kwotowego pojedynczej transakcji przelewu natychmiastowego Express Elixir dla klientów indywidualnych: 2 000,00 złotych;
      -  Maksymalna wysokość limitu kwotowego pojedynczej transakcji przelewu natychmiastowego Express Elixir dla klientów instytucjonalnych: 10 000,00 złotych.
  • Aktualna lista banków uczestniczących w rozliczeniach Express Elixir dostępna jest na stronie internetowej KIR S.A. <<otwórz>>
  • Zlecenie przelewu natychmiastowego Express Elixir może zostać złożone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.


Za realizację przelewów natychmiastowych Express Elixir Bank pobiera opłaty zgodnie z odpowiednio obowiązującymi "Tabelą prowizji i opłat za czynności bankowe dla klientów indywidualnych", "Tabelą prowizji i opłat za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych".