Gwarancje AGRO

Kursy walut

  kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,1343 4,3934
USAUSD 3,8493 4,0909
GBPGBP 4,8161 5,1554
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,1639 4,3632
USAUSD 3,8768 4,0628
GBPGBP 4,8408 5,1302

 

Na podstawie podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy portfelowej linii gwarancyjnej FGR,
Bank Spółdzielczy w Skoczowie
może oferować rolnikom/przetwórcom rolnym kredyty inwestycyjne oraz obrotowe zabezpieczone gwarancjami AGRO.

Podstawowe zalety:
  • szeroki zakres gwarancji - do 80 % kwoty kredytu, z zastrzeżeniem limitów kwotowych oraz limitów związanych z pomocą publiczną lub pomocą de minimis
  • długi okres obwowiązywania gwarancji dla kredytów  obrotowych: odnawialnych 39 miesięcy, nieodnawialnych 51 miesięcy
  • długi okres obowiązywania gwarancji dla kredytów inwestycyjnych: 183 miesiące albo 120 miesięcy (dla pomocy de minimis)
  • brak prowizji za udzielenie gwarancji
  • alternatywa do konieczności obiążania majątku jako zabezpieczenie wnioskowanego kredytu


Ważne informacje

  • z gwarancji mogą skorzystać przedsiębiorcy działający w sektorze rolnym 
  • gwarancją mogą byc objęte kredyty inwestycyjne lub obrotowe w rachunku kredytowym (z wyłączeniem kredytów preferencyjnych)
  • dopłaty do oprocentowania tych kredytów obrotowych


    Więcej informacji na stronie internetowej BGK