Ład korporacyjny

Kursy walut

  kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,4682 4,7415
USAUSD 4,2467 4,5069
GBPGBP 5,1369 5,4912
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,5001 4,7090
USAUSD 4,2770 4,4760
GBPGBP 5,1632 5,4643

Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Skoczowie na posiedzeniu w dniu 23 marca 2023 r. pozytywnie oceniła przestrzeganie przez Bank Zasad Ładu Korporacyjnego opracowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego za 2022 rok.

     

Informacja dla Członków Banku