Nowość! Loteria VISA 2024!

Kursy walut

  kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,1595 4,4197
USAUSD 3,8217 4,0611
GBPGBP 4,8652 5,2073
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,1893 4,3894
USAUSD 3,8490 4,0332
GBPGBP 4,8901 5,1819

Marzy Ci się wyjazd na Igrzyska?

Masz kartę VISA i dokonujesz nią płatności w sklepach/ restauracjach czy internecie?

Zarejestruj się już dziś!

Loteria trwa tylko do 31.05.2024 roku.


Aby wziąć udział w Loterii, Uczestnik w trakcie Okresu Promocyjnego musi spełnić łącznie następujące warunki:

  • Dokonać zgłoszenia do Loterii poprzez uzupełnienie i wysłanie formularza dostępnego na stronie Loterii, zawierając w nim m.in. następujące dane: numer telefonu,  adres e-mail,  numer karty Visa (16 cyfr, przy czym środkowe 8 cyfr są niewidoczne podczas wpisywania, tzn. są kropki/gwiazdki zamiast cyfr.  Karta powinna posiadać 16-cyfrowy numer i być wydana na terytorium RP.),
  • Złożyć oświadczenie o ukończeniu 18 lat,
  • Złożyć oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu,
  • Dokonać w okresie promocyjnym transakcji Kartą kupna towaru lub usługi o wartości minimum 0,01 zł przy użyciu Karty, której numer został podany w Zgłoszeniu.

Wypełnij formularz

  

Mechanika Loterii:
Loteria jest przeznaczona dla posiadaczy kart płatniczych Visa wydanych do rachunku płatniczego w złotych polskich, prowadzonego w banku prowadzącym działalność operacyjną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego posiadaczem lub współposiadaczem jest Uczestnik, z zastrzeżeniem, iż w Loterii biorą udział wyłącznie Karty typu debetowego oraz kredytowego, a wyłączone są karty typu przedpłaconego.
Każda transakcja bezgotówkowa Kartą, spełniająca wymagania opisane w Regulaminie, dokonana przez Uczestnika w Okresie Promocyjnym to 1 Los (słownie: jeden) w losowaniach zgodnie podziałem wskazanym powyżej.
Każda transakcja Visa Mobile oraz Click to Pay to 2 (słownie: dwa) Losy w losowaniach zgodnie podziałem wskazanym powyżej.
 
W Loterii nie biorą wpłaty i wypłaty gotówki w bankomatach lub innych punktach umożliwiających wpłatę i wypłatę gotówki przy użyciu Karty.

Regulamin Loterii znajdziesz na stronie: Regulamin.