Wakacje kredytowe z Bankiem Spółdzielczym w Skoczowie

Kursy walut

  kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,6084 4,8878
USAUSD 4,7733 5,0632
GBPGBP 5,1652 5,5185
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,6413 4,8543
USAUSD 4,8075 5,0285
GBPGBP 5,1916 5,4915

Od 29 lipca 2022 r. będzie można złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego, czyli tzw. wakacje kredytowe.

Najważniejsze informacje

 • zawieszenie spłaty kredytu dotyczy kredytów hipotecznych udzielonych w walucie polskiej (PLN), zawartych przed dniem 1 lipca 2022 r., oraz z terminem zakończenia okresu kredytowania przypadającym po 31 grudnia 2022 r.
 • możliwość złożenia wniosku o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego przysługuje kredytobiorcy wyłącznie w stosunku do jednej umowy o kredyt, zawartej w celu zaspokojenia jego własnych potrzeb mieszkaniowych,
 • maksymalny okres zawieszenia spłaty kredytu wynosi:

Okres zawieszenia Termin zawieszenia
2 miesiące (2 raty kredytu) 1 sierpnia 2022 r. - 30 września 2022 r.
2 miesiące (2 raty kredytu) 1 października 2022 r. - 31 grudnia 2022 r.
1 miesiąc w każdym kwartale (po 1 racie kredytu w kwartale) 1 stycznia 2023 r. - 31 grudnia 2023 r.

Wzór wniosków o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego (w zależności od wnioskowanego okresu) udostępniamy ponieżej:

 1. Wzór wniosku o wakacje kreytowe III kwartał 2022 r. 
 2. Wzór Wniosku o wakacje kredytowe III i IV kwartał 2022 r.
 3. Wzór Wniosku o wakacje kredytowe 2022 r. i 2023 r.


Wnioski do wypełnienia dostępne będą także w Placówkach Banku. Wniosek o zawieszenie musi być podpisany przez wszystkich Kreytobiorców (dla wszystkich sposobów składania wniosków).

Rekomentowane sposoby składania wnisków:

 1. Osobiście w Banku w godzinach pracy Placówki lub po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie:

  Oddział Skoczów: 43-430 Skoczów, ul. Objazdowa 10; tel. 33 857 95 00
  czynny poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek - od 8:00 do 15:30
              środa - od 9:00 do 16:30

  Oddział Brenna: 43-438 Brenna, ul. wyzwolenia 97; tel. 33 851 34 90
  czynny poniedziałek - piątek - od 8:00 do 15:30

  Oddział Chybie: 43-520 Chybie, ul. Bielska 47; tel. 33 856 10 62
  czynny poniedziałek - piątek - od 8:00 do 15:30

  Filia Strumień: 43-246 Strumień, ul. Pocztowa 5; tel. 33 857 01 47
  czynny poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek - od 8:00 do 15:30
              środa - od 9:00 do 16:30

  POK Pruchna: 43-523 Pruchna, ul. Główna 3; tel. 33 857 90 03
  czynny poniedziałek - piątek - od 8:00 do 15:30

  POK Górki Wielkie: 43-436 Górki Wielkie, ul. Breńska 2; tel. 33 853 99 72
  czynny poniedziałek - piatek  - 8:00 do 15:30

 2. Pocztą na adres Placówki Banku,

 3. Elektronicznie na adres e-mailowy bank@bs.skoczow.pl - wysłane w postaci dokumentu opatrzonego Podpisami Kwalifikowanymi wszystkich Kredytobiorców,

 4. Bankowość elektroniczna - w przypadku Klientów z udostępnioną opcją dostępu do transakcji kredytowych.


By skutecznie zawiesić spłatę kredytu na dany miesiąc, wniosek należy złożyć najpóźniej w dniu płatności danej raty. Wtedy nie zostanie ona pobrana.

Przykład. Jeśli płatność raty kredytu przypada na 15 sierpnia, to wniosek o zawieszenie spłaty tej raty można złożyć do 15 sierpnia (w miarę możliwości prosimy Państwa o złożenie wniosku przed tym terminem).

Ważne !

 1. Klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat w przypadku zawieszenia spłat.
 2. Zawieszenie płatności kredytu dotyczy części kapitałowej oraz odsetkowej raty (nadal muszą być opłacane składki ubezpieczeniowe powiązane z umową kredytu hipotecznego).


Szczegółowe warunki dotyczące zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego znajdziesz w art. 73-75 Ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.