Kredyt Tania Gotówka

Kursy walut

  kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,6084 4,8878
USAUSD 4,7733 5,0632
GBPGBP 5,1652 5,5185
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,6413 4,8543
USAUSD 4,8075 5,0285
GBPGBP 5,1916 5,4915

Komfort, niezależność finansowa - to wygoda
w planowaniu wydatków.

    

Podstawowe zalety

 • minimalna kwota kredytu 3 000,00 złotych z zastrzeżeniem, że minimalna wysokość raty kapitałowej nie może być niższa niż 100,00 złotych a maksymalna wysokość kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej Wnioskodawcy z zastrzeżeniem, że nie może przekraczać kwoty 255 550,00 zł
 • okres spłaty do 120 miesięcy
 • szybka decyzja kredytowa
 • oprocentowanie wg stałej stopy procentowej ustalonej Uchwałą Zarządu Banku lub według  zmiennej stopy procentowej, ustalanej, jako suma stopy referencyjnej NBP i stałej marży Banku

Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych Kredytobiorcy z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej i rolniczej, bez konieczności udokumentowania ich wykorzystania lub na spłatę innych kredytów w Banku lub w innych bankach, z wyłączeniem kredytów zabezpieczonych hipotecznie.

  

Kredyt może być przeznaczony na spłatę następujących kredytów:

  1. kredyt / pożyczka gotówkowa;
  2. kredyt / pożyczka samochodowa;
  3. limit w karcie kredytowej;
  4. limit w rachunku oszczędnościowo -rozliczeniowym;
  5. kredyt studencki;
  6. kredyt ratalny.

     

Skorzystaj z kalkulatora kredytowego:

   

Przykłady reprezentatywny

(oprocentowanie zmienne)

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 12,40% i została wyliczona przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 22 000,00 zł, oprocentowanie zmienne w wysokości 11,75% w stosunku rocznym, ustalane jako suma stopy referencyjnej NBP plus stała marża Banku w wysokości 5,00 p.p., Umowa kredytu zawarta w dniu 09.09.2022r. na okres 39 miesięcy, kredyt uruchomiony jednorazowo w dniu zawarcia Umowy kredytu, spłata w 39 miesięcznych ratach malejących (najwyższa rata kapitałowo – odsetkowa wynosi 777,88 zł), płatnych 8 - go dnia każdego miesiąca, począwszy od 08.10.2022r. Całkowity koszt kredytu wynosi 4 301,40 zł, w tym prowizja 0,00%*, odsetki w wysokości 4 301,40 zł. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 26 301,40 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 09.09.2022r. na reprezentatywnym przykładzie. Kalkulacja służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Każdorazowe przyznanie kredytu uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania Umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej NBP, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a  tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

* dla kredytów powyżej kwoty 20 000,00 zł udzielonych klientom, którzy posiadają w Banku / założą w Banku rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy (ROR), w przypadku pozostałych klientów prowizja wynosi 1,00 %

 

(oprocentowanie stałe)

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 11,46% i została wyliczona przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 22 000,00 zł, oprocentowanie stałe w wysokości 10,90% w stosunku rocznym, Umowa kredytu zawarta w dniu 01.07.2022r. na okres 39 miesięcy, kredyt uruchomiony jednorazowo w dniu zawarcia Umowy kredytu, spłata w 39 miesięcznych ratach annuitetowych (równa rata kapitałowo-odsetkowa), płatnych ostatniego dnia każdego miesiąca, począwszy od 31.07.2022r. – pierwszych 38 rat w wysokości 672,48 zł, ostatnia 39 rata wyrównawcza w wysokości 672,28 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 4 226,52 zł, w tym prowizja 0,00%*, odsetki w wysokości 4 226,52 zł. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 26 226,52 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.07.2022r. na reprezentatywnym przykładzie. Kalkulacja służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Każdorazowe przyznanie kredytu uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy.

 • dla kredytów powyżej kwoty 20 000,00 zł udzielonych klientom, którzy posiadają w Banku / założą w Banku rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy (ROR), w przypadku pozostałych klientów prowizja wynosi 1,00 %

 

Do pobrania: