Kredyt Tania Gotówka

Kursy walut

  kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,2315 4,4947
USAUSD 3,8848 4,1268
GBPGBP 4,8977 5,2405
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,2617 4,4639
USAUSD 3,9125 4,0985
GBPGBP 4,9227 5,2148

Komfort, niezależność finansowa - to wygoda
w planowaniu wydatków.

    

Podstawowe zalety:

 • minimalna kwota kredytu 3 000,00 złotych z zastrzeżeniem, że minimalna wysokość raty kapitałowej nie może być niższa niż 100,00 złotych a maksymalna wysokość kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej Wnioskodawcy z zastrzeżeniem, że nie może przekraczać kwoty 255 550,00 zł
 • okres spłaty do 120 miesięcy
 • szybka decyzja kredytowa
 • oprocentowanie według stałej stopy procentowej ustalonej Uchwałą Zarządu Banku lub według zmiennej stopy procentowej, ustalanej, jako suma stopy referencyjnej NBP i stałej marży Banku

Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych Kredytobiorcy z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej i rolniczej, bez konieczności udokumentowania ich wykorzystania lub na spłatę innych kredytów w Banku lub w innych bankach, z wyłączeniem kredytów zabezpieczonych hipotecznie.

Kredyt może być przeznaczony na spłatę następujących kredytów:

  1. kredyt / pożyczka gotówkowa;
  2. kredyt / pożyczka samochodowa;
  3. limit w karcie kredytowej;
  4. limit w rachunku oszczędnościowo -rozliczeniowym;
  5. kredyt studencki;
  6. kredyt ratalny.

     

Skorzystaj z kalkulatora kredytowego:

   

Przykłady reprezentatywne

(oprocentowanie zmienne)

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 11,30% i została wyliczona przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 23 000,00 zł, oprocentowanie zmienne w wysokości 10,75% w stosunku rocznym, ustalane jako suma stopy referencyjnej NBP plus stała marża Banku w wysokości 5,00 p.p., Umowa kredytu zawarta w dniu 02.11.2023 roku na okres 45 miesięcy, kredyt uruchomiony jednorazowo w dniu zawarcia Umowy kredytu, spłata w 45 miesięcznych ratach malejących (najwyższa rata kapitałowo – odsetkowa wynosi 716,28 zł), płatnych 1 - go dnia każdego miesiąca, począwszy od 01.12.2023 roku. Całkowity koszt kredytu wynosi 4 733,01 zł, w tym prowizja 0,00%*, odsetki w wysokości 4 733,01 zł. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 27 733,01 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 02.11.2023 roku na reprezentatywnym przykładzie. Kalkulacja służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Każdorazowe przyznanie kredytu uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania Umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej NBP, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a  tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

* dla kredytów powyżej kwoty 20 000,00 zł udzielonych klientom, którzy posiadają w Banku / założą w Banku rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy (ROR), w przypadku pozostałych klientów prowizja wynosi 1,00 %

 

(oprocentowanie stałe)

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 10,69% i została wyliczona przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 23 000,00 zł, oprocentowanie stałe w wysokości 10,20% w stosunku rocznym, Umowa kredytu zawarta w dniu 02.11.2023 roku na okres 45 miesięcy, kredyt uruchomiony jednorazowo w dniu zawarcia Umowy kredytu, spłata w 45 miesięcznych ratach annuitetowych (równa rata kapitałowo-odsetkowa), płatnych 1 - go dnia każdego miesiąca, począwszy od 01.12.2023 roku – pierwsze 44 raty w wysokości 617,22 zł, ostatnia 45 rata wyrównawcza w wysokości 610,48 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 4 768,16 zł, w tym prowizja 0,00%*, odsetki w wysokości 4 768,16 zł. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 27 768,16 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 02.11.2023 roku na reprezentatywnym przykładzie. Kalkulacja służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Każdorazowe przyznanie kredytu uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy.

 • dla kredytów powyżej kwoty 20 000,00 zł udzielonych klientom, którzy posiadają w Banku / założą w Banku rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy (ROR), w przypadku pozostałych klientów prowizja wynosi 1,00 %

 

Do pobrania: