Kredyt mieszkaniowy Nasz Dom

Kursy walut

  kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,6084 4,8878
USAUSD 4,7733 5,0632
GBPGBP 5,1652 5,5185
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,6413 4,8543
USAUSD 4,8075 5,0285
GBPGBP 5,1916 5,4915

Nowe mieszkanie?
Budowa czy przebudowa domu?

Kredyt mieszkaniowy Nasz Dom to szeroki wachlarz możliwości!

Jakich? Przekonaj się sam!

    

W okresie od 01.07.2022r. do 30.09.2022r. Bank oferuje Kredyt Mieszkaniowy Nasz Dom w dwóch promocyjnych wariantach – wybór należy do Ciebie!

  

   

W ramach niniejszej promocji Bank oferuje następujące warianty:

  1. Kredyt mieszkaniowy Nasz Dom bez opłaty i prowizji”, w ramach którego:
   • opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego wynosi 0%;
   • prowizja za udzielenie kredytu wynosi 0%;
   • pozostałe opłaty i prowizje, w tym opłata za przeprowadzenie inspekcji, pobierane są zgodnie z aktualnie obowiązującą Taryfą;
   • wysokość marży Banku ustalana jest na podstawie relacji kwoty kredytu do wartości rynkowej nieruchomości będącej zabezpieczeniem lub kosztu relacji przedsięwzięcia, określonej na dzień zawarcia Umowy kredytu i wynosi odpowiednio:

    Relacja kwoty kredytu do wartości rynkowej nieruchomości będącej zabezpieczeniem lub kosztu realizacji przedsięwzięcia, określona na dzień zawarcia umowy kredytu - LtV wysokość marży
    powyżej 60 % do 80 % wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem / kosztu realizacji przedsięwzięcia marża 1,89%
    powyżej 50 % do 60 % wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem / kosztu realizacji przedsięwzięcia marża 1,79%
    do 50 % wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem / kosztu realizacji przedsięwzięcia marża 1,69%
 1. „Kredyt mieszkaniowy Nasz Dom z okresowo obniżoną marżą”, w ramach którego wysokość marży Banku ustalana jest na podstawie relacji kwoty kredytu do wartości rynkowej nieruchomości będącej zabezpieczeniem lub kosztu relacji przedsięwzięcia, określonej na dzień zawarcia Umowy kredytu i dla okresu kredytowania określonego poniżej i wynosi odpowiednio:

  Okres kredytowania Relacja kwoty kredytu do wartości rynkowej nieruchomości będącej zabezpieczeniem lub kosztu realizacji przedsięwzięcia, określona na dzień zawarcia umowy kredytu - LtV
  powyżej 60 % do 80 % wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem / kosztu realizacji przedsięwzięcia powyżej 50 % do 60 % wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem / kosztu realizacji przedsięwzięcia do 50 % wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem / kosztu realizacji przedsięwzięcia

  do 31.12.2022r.

  marża 0,80 %

  marża 0,70%

  marża 0,60%

  od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

  marża 1,20%

  marża 1,15%

  marża 1,10%

  od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

  marża 1,60%

  marża 1,55%

  marża 1,50%

  od 01.01.2025r.

  marża 1,90%

  marża 1,85%

  marża 1,80%

Weź udział  w Promocji wybierając jeden z wariantów wskazując go na formularzu „Dane uzupełniające do formularza informacyjnego kredytu hipotecznego” oraz we wniosku kredytowym.

Szczegóły w Placówkach naszego Banku!

Podstawowe zalety 

 • okres kredytowania - nawet do 25 lat - dopuszcza się możliwość ustalenia karencji w spłacie kapitału kredytu na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy
 • oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym, stanowiące sumę stopy referencyjnej WIBOR 3M (stawka obliczana jako średnia arytmetyczna stawek 3-miesięcznego WIBOR-u z wszystkich notowań kwartału kalendarzowego, poprzedzającego okres obrachunkowy, za okres obrachunkowy uważa się okres kwartału kalendarzowego) i marży Banku,
 • minimalna kwota kredytu nie może być niższa niż 100 000,00 zł, a maksymalna w ramach promocji wynosi 1 000 000,00 zł
 • minimalny udział środków własnych Kredytobiorcy w wartości kosztorysowej inwestycji lub w cenie nabycia nieruchomości wynosi tylko 20%
 • szybka decyzja kredytowa

Środki kredytowe możesz przeznaczyć na:

 • zakup działki budowlanej
 • zakup, zamianę, zmianę prawa do lokalu
 • spłatę zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego udzielonego przez inny bank
 • refinansowanie nakładów inwestycyjnych poniesionych na cele mieszkaniowe
 • budowę, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa wykończenie i wyposażenie domu jednorodzinnego
 • budowę, dokończenie budowy, wykończenie budynku mieszkalnego, w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową, o ile ich powierzchnia nie przekracza 25% powierzchni całkowitej realizowanej inwestycji mieszkaniowej
 • budowę, dokończenie budowy, wykończenie budynku mieszkalnego z przeznaczeniem znajdujących się tam lokali mieszalnych na wynajem
 • dokończenie budowy lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym
 • przebudowę budynków lub lokali niemieszkalnych w celu dostosowania do potrzeb mieszkalnych
 • remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego
 • inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego  (spółdzielnie mieszkaniową lub developera)
 • wykonanie infrastruktury i małej architektury wokół domu

   
Do pobrania:


Mieszkanie marzeń! Na wyciągnięcie ręki - nie czekaj!